A - B - C - Č - Ć - D - - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - Lj
 
M - N - Nj - O - P - Q - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž

 


Brzi pristup    Dijagnostika    Laboratorijski nalazi    Operacije i zahvati    Koža


pretraživanje leksikona i enciklopedije       

Najčešći upiti

testisi (grč. orchis) su muške gonade - parne jajolike muške reproduktivne žlijezde koje proizvode muške spolne stanice (spermije ili spermatozoa) i muške hormone, primarno testosteron. Testisi su smješteni u scrotumu, a vise sa funiculusa spermaticusa, s tim da je lijevi testis obično smješten inferiornije nego desni testis. Testisi imaju čvrstu fibroznu vanjsku površinu, tunica albuginea, koja se zadebljava u greben na svojoj unutrašnjoj posteriornoj strani i tvori mediastinum testisa. Od ovog unutrašnjeg grebena, fibrozni septum širi se prema unutra između režnjića poluzavijenih kanalića u kojima se proizvode spermiji. Poluzavijeni kanalići se udružuju u ravne tubule, pa u rete testis, mrežu kanalića u medijastinumu testisa.
Površinu svakog testisa prekriva visceralni sloj tunicae vaginalis, osim na mjestu gdje se testis hvata za epididimis i funiculus spermaticus. Tunica vaginalis je zatvorena peritonealna vreća koja djelomično okružuje testis, epididimis, i donji dio ductusa deferensa. Udubljenje tunicae vaginalis, sinus epididimisa, nalazi se između tijela epididimisa i posterolateralne površine testisa. Parijetalni sloj tunicae vaginalis, analogan unutrašnjoj fasciji spermatici, je uočljiviji nego visceralni sloj i pruža se superiorno u distalni dio funiculusa spermaticusa. Mala količina tekućine u šupljini tunicae vaginalis razdvaja visceralni od parijetalnog sloja, zbog čega se testis može slobodno kretati u scrotumu.
Dugačke i tanke testikularne arterije počinju na anterolateralnoj strani abdominalne aorte, ispod renalnih arterija. Prolaze retroperitonealno (posteriorno od peritoneuma) u kosom smjeru, prelaze preko uretera i inferiornih dijelova v. iliacae externae kako bi došli do dubokih ingvinalnih prstenova. Ulaze u ingvinalni kanal kroz duboke prstenove, prolaze kroz kanale, izlaze kroz vanjske ingvinalne prstenove i ulaze u funiculus spermaticus kako bi došle do testisa. A. testicularis ili jedna od njenih grana anastomozira s arterijom ductusa deferensa.
Vene koje polaze od testisa i epididimisa tvore plexus pampiniformis, mreža od 8-12 vena anteriorno od ductusa deferensa, te okružuju a. testicularis u funiculusu spermaticusu. Plexus pampiniformis je dio termoregulatornog sustava testisa (zajedno s m. cremasterom i m. dartosom) koji pomaže očuvanju konstantne temperature testisa. Vene svakog pampiniformnog pleksusa konvergiraju superiorno, tvoreći v. testicularis dextru, koja ulazi u v. cavu inferior i v. testicularis sinistru, koja se ulijeva u lijevu bubrežnu venu.
Limfna drenaža testisa slijedi testikularnu arteriju i veni do desnih i lijevih lumbarnih i preaortalnih limfnih čvorova. Autonomni živci testisa polaze od testikularnog pleksusa živaca na a.testicularis, koji sadrži vagusna parasimpatička i visceralna aferentna vlakne, te simpatička vlakna iz T7 segmenta kralješnične moždine.
Proširenje vena pampiniformnog pleksusa naziva se varikokela. U većine oboljelih varikokela se događa na lijevoj strani, i to zato što se lijeva spermatična vena ne ulijeva u donju šuplju venu pod oštrim kutom kao desna spermatična vena, nego se ulijeva u lijevu bubrežnu venu pod pravim kutom. Zbog toga će povišenje tlaka u venskom sustavu mnogo više pogoditi lijevu nego desnu stranu, posljedično će se i varikoziteti češće pojavljivati na lijevoj strani.
Izvor: perpetuum-lab.com.hr
 
Forum Psihijatrija        BMI - indeks tjelesne mase
 
Važna napomena
Sadržaj ove stranice i opisi bolesti namijenjeni su isključivo informiranju i prosvjećivanju opće populacije te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije a svi korisnici ove web stranice suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja stranice. MedLex ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju iste stranice, koja sadržava i informacije trećih strana i linkove na druge stranice na Internetu nad kojima MedLex nema nikakvu kontrolu te stoga ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
 
TopOfBlogs Health Blogs zdravlje, medicina, medicinski leksikon, medicinski rječnik, medicinski leksikon, upala, poremećaj, lijekovi, liječenje, simptomi, bolest, hrana, srce, koža, krvotok, disanje, alergija, cirkulacija, bolesti, stanja, mkb, savjeti, stres Free counter and web stats Medicinski leksikon, rječnik i enciklopedija Health Blog Directory
CroLinks | BiH Link | Online Marketing | Jahu.net | link directory | Free Blog Directory | blogville.us | Lawyer vs. Attorney | Credit Cards | Credit Cards Glossary | Free Anti Spam Tools | Free Web | Free 4 me | Information About Croatia | Insurance | Self Improvement