A - B - C - Č - Ć - D - - Đ - E - F - G - H - I - J - K - L - Lj
 
M - N - Nj - O - P - Q - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž

 


Brzi pristup    Dijagnostika    Laboratorijski nalazi    Operacije i zahvati    Koža


pretraživanje leksikona i enciklopedije       

Najčešći upiti

cholera, kolera, akutno crijevna bolest s povraćanjem, s velikim brojem vodenastih stolica, brzom dehidracijom i hipovolemičkim šokom. Izazivač Vibrio cholerae, odnosno njegov biotip - El Tor. Karantenska bolest. Fekalnooralna infekcija i ima endemsko-epidemijski karakter širenja. Inkubacija do 5 dana. Klinička slika može varirati od lakog enteritisa pa do smrtonosne klasične kolere. Kolerična dijareja je najlakši oblik bolesti i liči na druge crijevne bolesti. Kolerični gastroenteritis karakterizira povraćanje i velik broj obilnih »rižastih« stolica. Znaci dehidratacije i kolapsa se pogoršavaju svakim satom. Algidni stadij karakterizira 40-50 »rižastih« stolica dnevno, pa bolesnik može izgubiti 10% svoje tjelesne težine. Izraženi su najteži znaci dehidratacije i šoka. Bolesnik je pri svijesti, ali u krajnjoj prostraciji, bez pokreta, bez glasa, bez turgora kože. Smrt nastupa 2-3. dana bolesti, ukoliko se ne sprovede urgentna rehidracija (rehidratacija) i korekcija nastale metaboličke acidoze.
MKB-10: A00-A09 Crijevne infektivne bolesti --> A00 Kolera
 
Forum Psihijatrija        BMI - indeks tjelesne mase
 
Važna napomena
Sadržaj ove stranice i opisi bolesti namijenjeni su isključivo informiranju i prosvjećivanju opće populacije te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske informacije a svi korisnici ove web stranice suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja stranice. MedLex ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju iste stranice, koja sadržava i informacije trećih strana i linkove na druge stranice na Internetu nad kojima MedLex nema nikakvu kontrolu te stoga ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
 
TopOfBlogs Health Blogs zdravlje, medicina, medicinski leksikon, medicinski rječnik, medicinski leksikon, upala, poremećaj, lijekovi, liječenje, simptomi, bolest, hrana, srce, koža, krvotok, disanje, alergija, cirkulacija, bolesti, stanja, mkb, savjeti, stres Free counter and web stats Medicinski leksikon, rječnik i enciklopedija Health Blog Directory
CroLinks | BiH Link | Online Marketing | Jahu.net | link directory | Free Blog Directory | blogville.us | Lawyer vs. Attorney | Credit Cards | Credit Cards Glossary | Free Anti Spam Tools | Free Web | Free 4 me | Information About Croatia | Insurance | Self Improvement